Shotokan karate

Shotokan Karate er en treningsform som passer for alle – kvinner og menn, gamle og unge. Shotokan karate er effektivt selvforsvar og en spennende, strukturert treningsform. Shotokan Karate utvikler fysiske aspekter som styrke, fleksibilitet, balanse og kroppskontroll. Enda viktigere er imidlertid det mentale aspektet, som for eksempel selvtillit og selvbeherskelse, som er viktige elementer i all tradisjonell budo.

Om Karate

Shotokan Karate er en japansk kampkunst som i likhet med alle tradisjonelle former av karate, har utviklet seg fra kampkunsten «te» fra Okinawa. Karate ble introdusert i Japan i 1920-åra, og har siden utviklet seg til de stilartene vi har i dag. Master Gichin Funakoshi var en av de første karatemestrene fra Okinawa som bosatte seg i Japan for å spre karate. Hans stilart ble senere kjent som Shotokan karate.

Shotokan karate er karakterisert ved dype stillinger og kraftfulle, dynamiske teknikker.

Treningen deles inn i tre hovedformer:

KIHON
(basisøvelser/grunnteknikker).

Trening av grunnteknikker – slag , spark og blokkeringer uten partner. Formålet er å trene opp korrekte og kontrollerte teknikker, samt dynamikk og styrke.

KATA
(form/figurøvelse/mønster)

Som er den opprinnelige treningsformen i karate – ofte kalt karatens «sjel». Kata er forhåndsbetemte mønster av teknikker, og mange av dem kan historisk spores flere hundre år tilbake.

KUMITE
(kamp/sparring)

Legger vekt på praktisk anvendelse av grunnteknikkene.

Det er to former av kumite:
Basic kumite,
hvor angrepet annonseres før det utføres. Det finnes flere varianter av basic kumite.
Frikamp, hvor utøverne fritt utfører angrep og forsvar / kontring.

Gå til neste side Shotokans historie