Dojo Kun

Dojo Kun

 En. Perfeksjoner din karakter.
Seek Perfection of Character
(To strive for the perfection of character.)
Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.

En. Vær trofast og oppriktig.
Be Faithful
(To protect/defend the paths of truth.)
Hitotsu! Makato no michi wo mamoru koto.

En. VÆR utholden.
Endeavor to excel.
(To foster the spirit of effort.)
Hitotsu! Doryoku no seishin wo yashinau koto.

En. Respekter HVERandre.
Respect others
(To honor the principles of etiquette.)
Hitotsu! Reigi wo omonsuru koto.

En. Unngå vold.
Refrain from violent behavior
(To guard against impetuous courage.)
Hitotsu! Kekki no yuu wo imashimuru koto.

NB:
Uansett grad, alder eller posisjon, skal du fremføre Dojo Kun med stolthet og engasjement. Husk også at disse reglene gjelder deg,     – ikke bare under trening, men deg som person. Ta betydningen av reglene med deg som rettesnor for din utvikling og din fremferd.