Priser

Priser: Halvår Helår
Treningsavgift* 1800 3100
Fam rab nr 2 -400 -800
Fam rab nr 3 -700 -1400
Fam rab f.o.m.nr 4 -900 -1800
Graderingspakke** 400
GI: EMPI 400
GI: Matsuru fra 160 cm 700
GI: TENKI o.l. fra 190 cm 1100
Klubbmerke for GI 50
Bag m/logo 400
Drikkeflaske m/logo 100
*Nybegynnere får drakt og graderingspakke inkludert i prisen.
**Inkluderer gradering, belte, diplom og tilhørende graderingstrening.
Bankkonto for kontigentinnbetaling: 1135 11 07784.