Shotokans historie

Dette er kun ment som en enkel innføring i bakgrunnen og opphavet til vår kampform Shotokan Karate. Informasjonen er et sammendrag fra mange forskjellige internettsider og Master Funakoshi’s biografi. Dette da satt sammen til en kortversjon. Executive Team.

Karate (Tom hånd) er et kamp/selvforsvarssystem basert på bruken av hender, føtter, knær, hode og albuer som våpen. Denne formen for angrep og forsvar ble opprinnelig grunnlagt i Kina for mange hundre år siden. Det moderne karate systemet som vi kjenner i dag ble utviklet på øylandet Okinawa og ført til Japan tidlig i det 20.århundre. Okinawa’s historie forteller om to perioder med forbud mot våpen (ca.500 og 300år siden). Som et resultat av dette ble de tvunget til å utvikle en form for selvforsvar som ikke inkluderte våpen. Tom hånd=Karate.

Master Gichin Funakoshi (1868 – 1957) var lærer i Okinawa. Gjennom sin ungdomstid og tidlig voksen alder ble han opplært i to former av Okinawa Karate: Shorin og Shorei Ryu. Disse to formene utviklet seg gjennom hans trening til et sammensatt system med gjennomtrengende og lineære spark, slag og blokkeringer. Dette med stor styrke, hurtighet og rene teknikker. Funakoshi kombinerte sitt system med en filosofi om ikke voldelig oppførsel, høflighet, respekt og toleranse.

I 1922 introduserte han sitt kampsystem i Japan. Dette etter en invitasjon fra The Ministery of Education. Han ble vel mottatt og fant det for godt å bli boende. Ved siden av trening og lærervirke lagde han kaligrafer, disse signerte han med pseudonymet Shoto (Pine Waves). I 1936 ble den første offisielle dojo oppført av hans studenter. Over inngangsdøren skrev de Shotokan (shoto’s dojo) derav navnet Shotokan Karate.

I Japan ble stilarten tilført mye fra de eksisterende kampformene og Budo. På grunn av denne innflytelsen og dets forandringer av kunsten er Shotokan i dag regnet som ”Den Japanske Karate form”.

Master Gichin Funakoshi (1868 – 1957)

Etter 2.verdenskrig begynte karate å bre seg sakte utover i verden. Til Norge kom karate sent på 60-tallet.

Shotokan er en av mange selvforsvars former som utføres i dag (Judo, Kendo, Aikido, Kung-Fu, Tae Kwon Doe er noen andre eksempler) Shotokan har som kjennetegn lave stands med rette og direkte slag, spark og blokkeringer. Shotokan krever korrekt holdning, balanse og plassering av grunnteknikker over alt annet. Grunnteknikkene er definerte til den minste detalj og bruken av dem på mest mulig korrekt måte er høyeste prioritet. En Shotokan utøver skal selv under meget vanskelige situasjoner beherske kontroll og utføre strengt definerte grunnteknikker.

Master Gichin Funakoshi har skrevet flere bøker og de er alle oversatt til engelsk.

 

 

 

 

Mr. Funakoshi’s 20 gyldne regler på engelsk og norsk.

Mr. Funakoshi’s 20 gyldne regler og Dojo Kun er ment som en karatekas retningslinjer for både daglig oppførsel og hjelp til forståelsen av hva det er å bli en bedre utøver.

Weberg sensei  har oversatt Master Funakoshi’s 20 gyldne regler til norsk fra engelsk. Dette har han gjort med sin tilpasning til vår tid og nåtidens talemåte.

Mr. Funakoshi’s 20 Principles of Karate:

 1. In Karate, start with a bow and finish with a bow.
  Karate begynner og slutter med å bukke. Høflighet og respekt.
 2. There is no first attack in Karate.
  Karate starter aldri med et angrep.
 3. Karate is a great assistance to justice.
  Karate hjelper deg til rettferdighet.
 4. Know yourself first and then others.
  Lær deg selv å kjenne først, så de andre.
 5. Spirit first: techniques second.
  Innsats først, så teknikk. Motivasjon og holdning.
 6. Be ready to release your mind.
  Vær klar til å slippe løs «følelsene».
 7. Accidents come out of idleness.
  Ulykker kommer av lathet, dovenskap og uoppmerksomhet.
 8. Do not think that you can learn Karate only in the Dojo.
  Tro ikke at du bare lærer karate i dojo.
 9. It will take your entire life to learn Karate.
  Det vil ta deg hele livet å lære alt om karate.
 10. Karate-ize everything.
  Du er også karateka utenfor dojo.
 11. Karate is just like hot water. If you do not give heat constantly, it will again become cold water.
  Karate er som varmt vann, stopper du å varme det blir det kaldt. Eller tenk deg at du går oppover i en moderne rulletrapp som går nedover. Hva skjer når du stopper opp? Jo, da havner du noen steg tilbake. Hvor langt tilbake du kommer er avhengig av tidsavbruddet.
 12. Do not think you have to win. Think rather that you do not have to lose.
  Tro ikke at du må vinne, tro heller at du ikke må tape. I dag sier vi at man skal ha tro på seg selv for å vinne. Hva mener så Mr. Funakoshi. Forklaring gis i dojo!
 13. Victory depends on your ability to tell vulnerable points from invulnerable ones.
  Seier kommer når du kan skille de sårbare punkter fra de usårbare.
 14. Move according to your opponent.
  Beveg deg i forhold til din motstander.
 15. Consider your opponent’s hands and legs as you would sharp swords.
  Betrakt alltid din motstanders hender og føtter som skarpe sverd.
 16. As soon as you leave home for work, think that millions of opponents are waiting for you.
  Når du skal gå på jobben, husk at millioner av motstandere venter på deg.
 17. Low stance for beginners, natural stance for advanced students.
  Husk lave stillinger for lavere graderte og naturlige stillinger for høyere graderte.
 18. Practicing a Kata is one thing and engaging in a real fight is another.
  Trene kata er en ting, virkelig sloss for livet er noe helt annet,(men det hjelper!!)
 19. Do not forget:

(1) light and heavy application of power,
(2) expansion and contraction of the body,
(3) slowness and speed of techniques.

Husk!

(1) Svak og sterk kraft.
(2) Knebøy og oppstrekk.
(3) Sakte og hurtige teknikker.

 1. Devise at all times.
  «Devise» er et engelsk verb som har flere betydninger: Finne opp, tenke ut, overveie og testamentere. En annen engelsk oversettelse jeg har lest var slik: Be creative at all times. Vær alltid kreativ.

Se også: Dojo Kun