Gradering

Spydeberg Karateklubb – særinformasjon: GRADERING

 

Sesongen avsluttes normalt med graderinger.

Gradering er ikke noe man har krav på i karate. Det er noe man får anledning til, og grunnlaget er opp til den enkelte Sensei. I Spydeberg Karateklubb vurderes følgende:

Oppmøte. At man møter jevnt gjennom sesongen, og ikke bare når det nærmer seg gradering, er et viktig moment. Vi har minstekrav for antall treninger. (Se oppslag.) Treningene bør fullføres, ikke forlates før tiden.

Innsats. Treningene skal gjennomføres med høy innsats. Man skal følge med og være konsentrert under hele treningen, og vise vilje til å stå på, bl.a. med full innsats i alle teknikker. Slappe teknikker og svak innsats kan naturligvis ikke belønnes.

Etikette. Vi legger vekt på at elevene viser respekt for hverandre, karaten, sin klubb, instruktørene og sin Sensei. Det dreier seg om holdninger og utøvelsen av disse. Vi bukker, ofte, – som tegn på respekt. Vi rekker opp hånden når vi ønsker å si noe, og venter på tur. Vi anerkjenner at høyere graderte er senpai, – overordnede, på lik måte som vi tar hensyn til lavere graderte, – kohai. Vi kommer tidsnok til trening. Det henvises forøvrig til DOJO KUN og eget informasjonsskriv om Grunnregler og etikette. Husk likevel: Alminnelig folkeskikk rekker langt i karate.

Teknikk. Hvert belte har sine krav til teknisk ferdighet. Nivået på disse øker naturligvis med gradene. Den som er ansvarlig for gradering, normalt Sensei, har erfaring i dette, og ser om nivået er tilfredsstillende.

Forholdet til klubben. Kontingent skal være à jour og graderingen skal betales på forhånd. Vi skal behandle lokalene med respekt, rydde opp etter oss, osv.

Selve graderingen. Man møter opplagt og klar. Drakt, – gi, skal være ren. Lange ben og ermer skal legges opp, ikke brettes. Smykker fjernes, nyklippete negler, langt hår bundet opp, osv – med andre ord, personlig hygiene og sikkerhet.  Har man noe å spørre om vedrørende graderingen, gjøres dette før gradering. I ventetiden, sitter man rolig eller diskrét varmer opp. Når man blir ropt opp, er man klar. Det forventes full innsats, og det er et absolutt krav at man gjør sitt aller beste, selv om man blir sliten underveis. Elever som ikke «gidder», blir strøket.

Man kjøper ikke beltet på forhånd, da man skal være ydmyk overfor graderingen, og det er også upraktisk om man ikke består, og må forsøke siden.

Barn. I klubben aksepteres selvfølgelig at barn er barn, og vil i noen grad ta hensyn til dette under gradering.

Resultatet av graderingen bekjentgjøres til slutt i plenum med utdeling av diplom. Avgjørelsen er endelig. Begrunnelse gis vanligvis ikke, men KAN gis på forespørsel i egen privat samtale, om ønskelig.

Jarl Meland
Sensei. Tlf: 92297222, e-mail: jarl.meland@gmail.com