Finn Aasens minnepris

Vår gode venn og treningskamerat, Finn Aasen, gikk bort i en tragisk ulykke den 29. april 2010. Spydeberg og Omegn Karateklubb ønsker å hedre hans minne med å opprette en årlig minnepris basert på det vi alle opplevde at Finn sto for i karatesammenheng.

  1. Prisen deles ut hvert år, blant klubbens medlemmer, i slutten av sesongen.
  2. Prisen består av en plakett som henges opp i klubbens lokaler, og vinneren hvert år får gravert sitt navn på denne. I tillegg gir klubben et symbol på prisen til vinneren.
  3. Samtlige medlemmer, unntatt Sensei og sortbelter i klubben, konkurrerer om prisen på like fot, uansett grad, alder eller kjønn.
  4. En komité bestående av klubbens Sensei og sortbeltene, administrerer utvelgelsen.
  5. Komitéens arbeid består av flere møter i tiden mellom utdelingene. Disse møtene skal bidra til å velge blant kandidatene, og vedta evt symbol.
  6. Om en avgjørelse ikke er enstemmig i komitéen, skal det avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har Sensei dobbeltstemme.
  7. Kriterier for avgjørelsen: Holde DOJO KUN i hevd, vise innsats og karate-ånd både under trening og ellers. Fremmøte, etikette og forholdet til klubben skal vurderes, og selvfølgelig treningsresultater. Dog er ikke dette en konkurranse om beste karate-ferdigheter.
  8. Ved ulike tidspunkter tas det grundige observasjoner av kandidatene under trening. Det noteres spesielle hendelser og dette tas med i komitéens arbeid.
  9. Resultatet bekjentgjøres med publikum tilstede under egen seremoni. Avgjørelsen er endelig. Begrunnelse gis under utdeling.
  10. Det knytter seg stor ære til prisen. Klubben forventer at mottaker viser og vises respekt.

 Finn Aasens minnepris delt ut i Spydeberg Karateklubb

2017

 

 

Martin Andersen gir alt på trening, stiller alltid opp og er flott representant for Shotokan karate, og fikk derfor prisen i år.

 

 

 

 

 

 

 


2016

 

Sara Slettemo (16) mottok prisen for iherdig innsats gjennom flere år

 

 

 

 

 

 

 


2015

 Far Arild (47) og datter Alma (10) Saue har vist formidabelt
pågangsmot og trofasthet. Det ble de belønnet for.

 


2014

Vi gratulerer Janne Voss Hansen som med sin innsats viderefører Finn’s gode treningsånd!

 

 

 

 

 

 


2013

Per Øyvind Vold var den som i 2013 ble hedret med
Finn Aasens minnepris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012

Denne gangen gikk prisen til Simen Stokstad, 12 år, for god karateholdning og i Finns ånd. Simen inspirerer andre med sin innsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011

Spydeberg Karateklubb delte for første gang ut Finn Aasens minnepris 17. juni 2011 til Sølvi Harjo.