Generelle bestemmelser

Spydeberg Karateklubb – Generell informasjon og grunnregler

Generelt

 1. Klubbens stilart heter Shotokan. Vi trener Tradisjonell Shotokan.
 2. Karate er både mental og fysisk trening.
 3. Hovedinstruktør i klubben kalles Sensei. Andre høyere graderte, er din Senpai. Lavere kalles Kohai.
 4. Høflighet, respekt, innsats, trofasthet og disiplin, er sentrale begreper i treningen.

 Trening

 1. Før trening skal alle smykker etc fjernes. Ingen ”påheng” er tillatt. Unntak er nødvendige briller, høreapparat etc. Øreringer og gifteringer etc, som ikke kan fjernes, skal dekkes til, for eksempel med tape. Dette er et sikkerhetskrav, og skal alltid respekteres.
 2. Treningsrommet kalles Dojo. På vei inn, stanser man på innsiden og bukker. Bukking er for å vise respekt, og at man er klar til det man skal gjøre. Inne i Dojo gjelder Dojo Kun, – regler, uansett om du trener eller ikke. Disse regler anbefales å lære seg godt.
 3. I Dojo og tilstøtende rom skal det herske ro, selv om instruktør ikke er tilstede. I det øyeblikket du trer inn i Dojo skal du begynne å konsentrere deg om den treningen som ligger foran deg. Begynn umiddelbart treningen på egenhånd. Kun lavmælt prat er tillatt. Ønsker du å trene sammen med en partner henvender du deg til vedkommende ved å bukke og fremsette ditt ønske. Husk! Selv om enkelte av de du trener sammen med er personlige venner eller familie, skal de ikke betraktes som dette i Dojo. Her er de treningspartnere som du ved trening to og to skal forestille deg som motstander, – som du vel og merke behandler med høflighet og respekt. Derfor bukker du ved innledning og avslutning av øvelser med partner. Bukkingen er også et tegn på at du er inneforstått med at teknikkene skal kontrolleres.
 4. Når en dan-gradert (sortbelte) kommer inn i Dojo, bukker alle til denne, med mindre man er under organisert trening. I så tilfelle er dette opp til instruktøren/lederen. (Å bukke til en dan-gradert er forventet fra alle som bærer gi.)
 5. Under trening skal enhver henvendelse skje ved håndsopprekning. Hvis du blir kalt frem, bukker du, beveger deg raskt frem, og bukker. Den samme prosessen ved retur. All beordret forflyttning skal skje raskt og effektivt, vanligvis løpende. La ikke noen vente unødig på deg!
 6. Under trening skal du kun gjøre det du er bedt om. Ikke senk armene, ikke klø eller fikle med beltet. Dette er også en del av den mentale trening. «Kroppslyder» bør unngås, også tydelig gjesping etc. Avbrudd for å drikke, hvile e.l. gis normalt ikke.
 7. Respekt vises også ved å komme tidsnok. Kommer du likevel for sent til treningen gjør du følgende: Etter vanlig foreskreven bukking går du ned i seisa-stilling ved siden av inngangen, og bukker en gang til. Deretter blir du sittende i seisa til du får signal fra instruktøren. Du må regne med å bli sittende i seisa en stund. Når instruktøren gir deg tegnet går du nederst eller bakerst i rekken – uansett beltefarge – med mindre instruktøren gir beskjed om noe annet.
 8. Personlig hygiene er viktig, og under trening er man tett på sine treningspartnere. Husk også hyppig vask av gi. Negler, både på føtter og hender, skal være kortklipt og rene. Gjør også toalettbesøk før trening. Tilpass drikke- og spisevaner, slik at dette ikke lager problemer. Tyggegummi er forbudt. Langt hår bindes opp.

 Særskilt

 1. Fra og med 9. kyu, skal gi være hvit, og ikke påsettes annet enn stilart- og/eller klubbmerke. Det er tillatt å trene i andre klær for ugraderte, men bare unntaksvis for andre. Belte skal alltid brukes på gi.
 2. Beltet er et symbol på din innsats og trofasthet til Shotokan og din Sensei. Det skal bæres med stolthet og aldri slepes i bakken eller slenges på gulvet. Det skal heller ikke vaskes, men evt flekker skal fjernes.
 3. Rangering: Det rangeres etter følgende: Grad, alder og ferdighet. Sensei i klubben alltid først. Deretter høyeste grad. Ved lik grad er det tidspunktet for gradering som teller. Ved samme dato, er det alder på utøver, dvs eldste først. Om dette skulle være likt, er den først som har utmerket seg mest. Sensei kan endre dette etter eget ønske.
 4. Ved treningsstart og -slutt, stiller vi opp på tradisjonelt vis. Dette foregår meget strengt og det forventes rett oppførsel og deltakelse. Avvik vil ikke bli akseptert.
 5. Når man er iført gi er man representant for karate-do, sin Sensei og sin klubb.
 6. Ovenstående etikette er noe av det som skiller Karate-do fra andre idrettslige aktiviteter. En Karate-ka forventes å holde dette i hevd til enhver tid.

Sensei                                                                                                Rev mars 15