Kihon kata (Taikyoku shodan)

Dette er den første kataen elevene lærer. Det er denne kataen man går når man graderer til gult belte:

Under kan du se vår sjefsinstruktør Masao Kawasoe gå Kihon kata: