Ny sesong!

Høsten nærmer seg, og vi starter straks opp en ny sesong!

Fra og med 2. september har vi nybegynnerparti med start kl 17.30. Det er trening for nybegynnere hver mandag og torsdag fra kl 17.30 til kl 18.30. Få inntil 3 gratis prøvetimer!

For øvrige utøvere starter vi med fellestreninger fra og med mandag 19. august. Fra og med 2. september går vi over til vanlige treningstider igjen.

 Det forventes minst 2 treninger i uken for å holde fremdriften til gradering og den ferdighet klubbens medlemmer bør ha. Det er selvfølgelig helt i orden å trene mindre, men da er man ikke sikret gradering like ofte. For brun- og sortbelter er kravet enda høyere, ved siden av at disse bør vise et bredt engasjement for klubben og sine medelever.

Du krysser av ditt fremmøte selv. Antall fremmøter er med på å avgjøre om du får gradere i slutten av semesteret. Ditt navn settes på listen når kontingent er mottatt eller det er gjort avtale om betaling med Sensei. Trening før kontingent er betalt vil dermed ikke registreres. Husk at sesongen går fort, så hermed oppfordres det til å betale kontingenten tidligst mulig.

For mer informasjon, henvises til oppslagstavlen i klubben, samt hjemmesiden vår: www.spydebergkarate.no, eller kontakt Sensei for en prat. Vi har også en gruppe på Facebook.

Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å holde seg informert om hva som skjer.

Vårt viktigste mål er at klubbens medlemmer skal trives og utvikle seg, og at alle føler seg trygge og tatt vare på.

Med vennlig hilsen
Jarl Meland
Sensei/ leder Spydeberg og Omegn Karateklubb

Posted in Nyheter.